šovimas

šovimas
šovìmas sm. (2) Š, NdŽ, šóvimas (1) K, Rtr, , šovìmasis (1) → šauti: 1. N, K, RtŽ, , Ps, Slč, Imb, Plik Po šovìmui i nubėgo vagiai Dglš. Patrankų galai apei mėterį buvo raudoni nu šóvimo Šlu. Išgirdo šovìmą Ėr. Bijojau to šóvimo Vgr. Kada ne šóvimas (kai nešaudo), tai prineša pašaro Vlkv. Šóvimas (su) striela KI252. Šovìmas pro šalį NdŽ. 2. NdŽ Šóvimas – tas par vis lengviausia mirtis LKKXI189(Škn). Šóvimas taiklus – stačiai į širdį DūnŽ. | refl.: Apie šovimosi priežastį taip pat sklido visokių paskalbų I.Simon.galia leisti šūvius: Jo šautuvas vieno šovìmo Rm. 3.šauti 4: Perkūno šovimas R102, 133, N. ║ Ir toks didis žaibų šovimas ir tryškėjimas, kad tuojau viskas galėjo užsidegt BsPI111. 4.šauti 7: Koks tavo šovìmas [durų], kad paklebenau – ir atsidarė Kp. 5. NdŽšauti 8: Man net rankas paskaudėjo nuo šovimo [kepalų] Brt. 6. NdŽšauti 11. 7. dygimas, sprogimas, lapojimas.
◊ meškõs šovìmas toks žaidimas.
\ šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; nušovimas; pašovimas; peršovimas; prašovimas; užšovimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • šovimas — šovi̇̀mas dkt. Šovi̇̀mas į taikinį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšovimas — atšovìmas sm. (2), atšovimas (1) KI116 1. → atšauti 6. ║ Audeklo gabalėliai vienas nuo kito skiriasi ataudų atšovimo tvarka rš. 2. → atšauti 8: Bet ir čia buvo paprastas atšovimas rš. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššovimas — iššovìmas sm. (2) NdŽ, iššovimas (1) KI25, KŽ 1. KI25, NdŽ, KŽ → iššauti 1: Juos (rankinius granatsvaidžius) sudaro vamzdis, taikiklis, iššovimo mechanizmas, buožė LTEIV190. 2. refl. NdŽ, KŽ → iššauti 6 (refl.). šovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskardėti — 1 nuskardėti intr. DŽ nuskambėti, nuaidėti: Nuskardės tik juokas kaip kalnų griaustinis užu debesų S.Nėr. Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai, maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs! V.Myk Put. Šovimas nuskardėjo Grž. Keli klaikūs šūviai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušovimas — nušovìmas sm. (2) NdŽ, Upn, nušovimas (1) KI25,403, Rtr, KŽ, DūnŽ 1. KI403, KŽ, DūnŽ → nušauti 1: Nuo jos vyro nušovìmo ji nuomarį gavo Skr. Už stirnos nušovìmą baudžiama NdŽ. | refl. KI403, KŽ: Apie nusišovimo priežastį taip pat sklido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papliūpa — papliūpà sf. (3b) 1. šovimas vienu kartu iš keleto ginklų, salvė: Pãpliūpa šauti BŽ157. Matė, kaip bėgo demonstrantai, kaip juos vijosi raiteliai, girdėjo šūvių papliūpas rš. Atstatė šautuvus, ir išgirdome papliūpą – vieną, antrą A.Vencl. Mes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašava — pašavà sf. (3b) 1. K, J, Kair, Šl, Ml pašanklė, pašova: Pašavų̃ buvo – nėkam netikęs audeklas Užv. Nepakėlė gerai nyčių ir padarė pãšavą Ds. Negražus audeklas: stovi pãšavos pastiesę Ktk. 2. šovimas šaudykle per visą apmatų plotį: Baigias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašovimas — pašovìmas sm. (2) NdŽ, pašovimas (1) KI25; LL170 1. NdŽ → pašauti 1: O gal ir už Rulio pašovimą bandys apkaltinti jį J.Paukš. 2. NdŽ → pašauti 3. 3. NdŽ → pašauti 6. 4. NdŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršovimas — sm. (1) NdŽ, KŽ, peršovìmas (2), peršovimas (1) Rtr, KŽ 1. NdŽ → peršauti 1. 2. NdŽ → peršauti 3: Kiekvieną paršovìmą reikia plūktuvė kaišiot Sdb. 3. NdŽ kišimas duonos į krosnį, kepant iš naujo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašovimas — prašovìmas sm. (2), prašovimas (1) KI76,116 1. KI116 → prašauti 2. 2. BsPII239 → prašauti 3. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”